Alles over Industriële Automatisering

Software Engineering

Automatisering

Industriële

Alles over Industriële Automatisering

Wat is Industriële Automatisering

Industriële Automatisering is het automatiseren van processen in de industrie. Hiervoor worden alle middelen gebruikt die veel voorkomen in de industrie; mechanica, hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek, elektronica en computers. Het doel van Industriële Automatisering is het optimaliseren van het productieproces. IA omhelst het optimaliseren in;

  • snelheid
  • capaciteit
  • betrouwbaarheid
  • kosten

 

Daar is met de komst van Industry 4.0 nog een extra optimalisatie bijgekomen;
  • mogelijkheden

 

Werken in de Industriële Automatisering

Er zijn een aantal groepen medewerkers aan het werk in de Industriële Automatisering. Samen verzorgen ze het optimaliseren van de processen.

 

Geschiedenis van automatisering

Mensen zijn altijd bezig geweest met het automatisch laten lopen van processen. Waar er vroeger altijd mensen een proces moesten uitvoeren of bedienen, kunnen er sinds de automatisering machines dit werk overnemen. Één van de eerste voorbeelden van automatisering is de uitvinding van Edund Lee uit 1745. Hij bedacht en patenteerde een manier om de zeilen van een molen in de wind te houden. Hij gebruikte daarbij een secundaire set met wieken die de windmolen in de wind hield. Dit was een terugkoppeling mechanisme.

De jaren erna kwamen er meer automatische processen. In 1785 kwam Oliver Evans met het eerste compleet geautomatiseerd proces; de centrifugaalregelaar. Een apparaat om de afstand tussen twee maalstenen van een molen te regelen. James Watt paste de techniek toe bij zijn ontwerp van de stoommachine in 1788. Toen James Clerk Maxwell on onderzoeksdocument publiceerde met de theoretisch uitleg van de centrifugaalregelaar, was het fundament onder automatisering gelegd.

Terugkoppeling – feedback controller

Voordat er gebruikt werd gemaakt van terugkoppeling uit het proces, moest er altijd een mens zijn die het proces bijstuurde. Met de komst van de feedback controller in de jaren ’30 van de vorige eeuw begon een revolutie. Een feedback controller meet de output van een proces en beïnvloed de input waarde van het proces om een setpoint te bereiken.

Voordat General Motors in 1947 een afdeling Automation kreeg, was de term eigenlijk niet in gebruik. Automation komt van het woord automatic. Deze afdeling ging zich geheel bezig houden met het toepassen van feedback controllers in de processen van General Motors.